... budovanie studní, čistenie a odpieskovanie studní, projektovanie nových studní, čerpacie skúšky, rozbory vody, poradenstvo ...

Služby

Budovanie narážaných studní

Ponúkame Vám budovanie narážaných studní. Studne narážame rúčnou súpravou a preto studne môžeme vybudovať aj v ťažko prístupných miestach.

Narážaná studňa s čerpadlom o výkone 40 litrov za minútu.

Narážaná studňa s čerpadlom o výkone 40 litrov za minútu. Pre trvalé riešenie je čerpadlo vhodné umiestniť do šachty.

Čo by ste mali vedieť o narážanej studni:

  • Narážaná studňa je priemeru 48mm (6/4 rúra). Studňu možno naraziť len v niektorých geologických podmienkach. Vybudovanie studne je úspešné len tam, kde sa nachádzajú štrkopiesky. Úplne nevhodné prostredie sú svahy, kamenistá pôda, ílová pôda.
  • Ďalšie obmedzenie pri budovaní narážanej studni je uvažovaný výkon čerpadla. V praxi doporučujem na narážané studne montovať čerpadlo o výkone cca 40 l/min. Pri vyššom výkone v prostredí s väčším obsahom piesku môže dôjsť po nainštalovaní čerpadla k pieskovaniu. Preto narážané studne nie sú spravidla vhodné na napojenie na automatické zavlažovacie systémy, kde sa zvyčajne používajú čerpadlá o výkone 90l/min.
Čistenie vŕtanej studne kompresorom

Čistenie vŕtanej studne kompresorom.

Čistenie a odpieskovanie studní

Ponúkame Vám čistenie a odpieskovanie narážaných, vŕtaných a kopených studní. Každú novú studňu je treba odpieskovať.

Narážané (priemer do 48mm) a vŕtané studne (priemer zvyčajne 100-300mm) čistíme a odpieskujeme kompresorom.

  • Ak je narážaná studňa zabudovaná v prostredí čistého piesku, odpieskovanie môže byť neúspešné. Čistením odstránime zo studne piesok a štrk do priemeru 20mm, v žiadnom prípade nemožno zo studne odstrániť väčšie kamene a nečistoty nahádzané do studne.
  • Kopané studne čistíme tak, že odčerpáme vodu a pracovník vlezie do studne a ručne naloží sediment do vedier.
Filter pre vŕtanú studňu od nemeckého výrobcu.

Filter pre vŕtanú studňu od
nemeckého výrobcu.

Čerpacie skúšky

Sú skúšky výdatnosti studní, dôležité pri výbere výkonu čerpadla.

Odber a laboratórny rozbor vody

Odberom a analýzou vody zistíme, či voda je pitná alebo vhodná na polievanie. Naše labolatórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Odber vzoriek pôd pre inžinersko-ekologický a enviromentálny prieskum

Ponúkame Vám odber neporušených pôd pomocou rúčnej narážacej súpravy. Súprava je ľahko prenosná a je možné ju použiť aj tam, kde sa nedostane súprava na podvozku.

Služby pre ochranu životného prostredia

  • odbery vzoriek vôd a pôd, analýzy v akreditovanom laboratóriu