... budovanie studní, čistenie a odpieskovanie studní, projektovanie nových studní, čerpacie skúšky, rozbory vody, poradenstvo ...

Kontakt

Firma: Perútka s.r.o.

Sídlo firmy: Bilíkova 11, 841 01 Bratislava

IČO: 35 681 381

Telefón: 0905 322 848

Email:

Webstránka: www.perutka.sk