... budovanie studní, čistenie a odpieskovanie studní, projektovanie nových studní, čerpacie skúšky, rozbory vody, poradenstvo ...

Osvedčenie o akreditácii

Norma ISO/IEC 17025

Naše labolatórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou. Systém manažérstva kvality spĺňa ISO 9002.

Osvedčenie o akreditácii