... budovanie studní, čistenie a odpieskovanie studní, projektovanie nových studní, čerpacie skúšky, rozbory vody, poradenstvo ...

Cenník služieb

Rozpis výkonu Cena
vybudovanie a odpieskovanie narážanej studne 10m hlbokej
400 €
vybudovanie a odpieskovanie narážanej studne 11m hlbokej
430 €
vybudovanie a odpieskovanie narážanej studne 12m hlbokej
460 €
vybudovanie a odpieskovanie narážanej studne 13m hlbokej
490 €
vybudovanie a odpieskovanie narážanej studne 14m hlbokej
520 €
vybudovanie a odpieskovanie vŕtanej studne 10m hlbokej,
použité profesionálne PVC filtre
600 €
vybudovanie a odpieskovanie vŕtanej studne 11m hlbokej,
použité profesionálne PVC filtre
660 €
vybudovanie a odpieskovanie vŕtanej studne 12m hlbokej,
použité profesionálne PVC filtre
720 €
vybudovanie a odpieskovanie vŕtanej studne 13m hlbokej,
použité profesionálne PVC filtre
780 €
vybudovanie a odpieskovanie vŕtanej studne 14m hlbokej,
použité profesionálne PVC filtre
840 €
čistenie a odpieskovanie vŕtanej studne, prevádzka kompresora do 4 hod.
150 €
čistenie koppanej studne do hĺbky 10m
200 €
čerpacie skúšky (skúšky výdatnosti vŕtaných a kopaných studní)
140 €
odber a fyzikálno-chemický a mikrobiologický rozbor vody s vyhodnotením
150 €
fyzikálno - chemický rozbor vody s vyhodnotením bez odberu
50 €
prevádzka generátora, ak nie je elektrický prúd 380 V
4 €/h.

Ceny sú uvedenéˆ bez DPH

K cenám neúčtujeme dopravu, ak je miesto zákazky vzdialené od sídla firmy do 25 km.

Vyhradzujeme si právo zmien cien.